Broneerimine & kodukord


Broneerimistingimused:

 • Broneering hakkab kehtima peale Paluküla Saunad broneerimistingimustega ja kodukorraga nõustumist ning 50% arve maksmisel. Broneerimisel saadetakse teile arve.
 • Sisseregistreerimine on võimalik alates kell 16.00 ning lahkumine kell 12.00 broneeringu viimasel päeval. Muul ajal sisseregistreerimine ning lahkumine on võimalik vastavalt eelnevale kokkuleppele. 
 • Vähemalt 30-päevase etteteatamisega on võimalik broneering tühistada ning õigus küsida raha tagastust.
 • Vähemalt 7-päevase etteteatamisega on broneeringu kuupäeva võimalik muuta üks kord.
 • Paluküla Saunad saunamaja antakse rendile vastavalt broneeritud inimeste arvule ning seal viibivate külaliste arv ei tohi seda ületada. Vastavalt eelnevale kokkuleppele on võimalik kutsuda lisa külalisi. Juhul kui hiljem selgub, et saunamajas viibis rohkem arv inimesi, siis on Paluküla Saunadel õigus küsida lisatasu 15 eurot inimese kohta. 

Kodukord:

 • Territooriumi kasutamisel lähtutakse headest tavadest, varasse ja ümbruskonda suhtutakse heaperemehelikult.
 • Paluküla Saunad ruumid ja territoorium tuleb tagastada samas seisukorras, kui need olid enne kliendile üleandmist. Seejuures tuleb pesta enda järel ka kasutatud nõud. 
 • Varalise kahju tekitamise või koristamata jätmise eest on Paluküla Saunadel õigus nõuda kliendilt kahjutasu või lisakoristustasu vastavalt arve alusel. 
 • Paluküla Saunad territooriumil on keelatud igasugune teisi häiriv ja teisi ohtu seav tegevus. 
 • Paluküla Saunad territooriumil kehtib öörahu vastavalt seadusele: 1) 1. septembrist kuni 31. maini ajavahemikul 23.00-07.00;
  2) 1. juunist kuni 31. augustini ajavahemikul 24.00-06.00.
 • Ilutulestiku laskmine tuleb eelnevalt kooskõlastada. 
 • Prügi maha viskamine ja muul viisil maa-ala reostamine on keelatud. Prügi tuleb sorteerida neljaks maja kõrval asuvatesse prügikastidesse: pakend, olmeprügi, biojäätmed ja taara.
 • Suitsetamine on lubatud ainult õues. Hoone sees suitsetamine on rangelt keelatud! Keelu rikkumise korral on Paluküla Saunadel õigus nõuda trahvi 50 eurot. 
 • Küünalde ja lahtise tule kasutamine on siseruumides keelatud!
 • Alkoholijoobes ujumine on keelatud. 
 • Vettehüpped on ainult omal vastutusel. Palume jälgida veetaset ning kontrollida enne vee sügavust, kuna see kõigub vastavalt ilmale.
 • Lemmikloomad on lubatud, kuid tuleb tagada elementaarne puhtus ning voodidesse lubamine keelatud. Lemmikloomade ujutamine tünnisaunas on rangelt keelatud! Kui lemmikloomad on tekitanud ööbimiskohas kahju, on Paluküla Saunadel õigus küsida kahju korvamist või lisakoristustasu.
 • Grilli või lõkke tegemine Paluküla Saunade puudega on lubatud ainult eelneval kokkuleppel ning lisatasu eest.
 • Kodukorra rikkumisel on Paluküla Saunad omanikel õigus üritus koheselt lõpetada. Ürituse kontrolli alt väljumine, vandalism, heakorra rikkumine või muu selline tegevus annab Paluküla Saunad omanikel õiguse üritus koheselt lõpetada ilma tagasimakseid tegemata. Klient vastutab ka kõikide temaga kaasas olevate inimeste eest. Kui keegi seltskonnast tekitab rendileandjale kahju, siis vastutab klient. 

Paluküla Saunad ei vastuta kodukorra eiramisest tulenevate rikkumiste ja õnnetusjuhtumite eest!